Jak se úspěšně frustrovat blbě nastaveným cílem?

Tak zaprvé: Negativní formulace a nulová kontrola – ideální kombinace. Definuj si, co nechceš. Rozhodně použij co nejvíce NE, NE, NE. Zaměř se na něco, co nemáš ani trochu pod svou vlastní kontrolou. Nejlépe něco, na co nemáš ale vůbec žádný vliv. Nejlepší je vytyčit si jako cíl, aby se s tebou partner přestal hádat, aby tě děti nezlobily nebo abys nepodělal příští důležitý závod.

Buď vágní a nekonkrétní. Zůstaň ve všeobecných výrazech a rozhodně si nikdy nepředstavuj, jak tvůj cíl vypadá. Opovaž se konkretizovat kde, kdy a s kým svého cíle dosáhneš! Tím bys všechno zkazil! No a abys byl ve své frustrační strategii opravdu úspěšný, vyber si cíl jdoucí proti tvým hodnotám. Proti tobě samotnému a všemu, co je pro tebe důležité. Jsi-li například sportovec a intenzivně trénuješ, dej si za cíl, že nikdy nebudeš unavený. Tak si k frustraci pořídíš ještě nějaký to zranění a můžeš se v tom pak plácat opravdu dlouho…

Teď vážně: Jak neskončit v půli cesty frustrován neúspěchem? Jaký je recept na správné nastavení cíle tak, aby byl dostatečně motivační a splnitelný?

V první řadě si ujednoťme terminologii. Cíl je poněkud obecný pojem, proto používáme pro správně nastavený cíl pojem OUTCOME. Pojďme jej používat i dále v textu, abychom odlišili cíl stanovený určitým specifickým způsobem. Jak tedy vypadá správně nastavený OUTCOME?

Outcome má 5 zásadních charakteristik:

  1. Je vyjádřen v pozitivních výrazech – Ne vždy je užitečné být veskrze a za každou cenu pozitivní. U definice outcomu ale ANO. Pokud si nastavíte jako cíl něco nedělat, nebo přestat dělat, budete zmatení, protože nebudete vědět, co máte vlastně dělat. To znamená, že předsevzetí „nežrat“, je odsouzeno k neúspěchu už jen svou formulací. Je-li vaším cílem přestat něco dělat, nadefinujte si, co chcete dělat místo toho. Věřte, že to funguje mnohem lépe.
  2. Nachází se uvnitř vaší vlastní kontroly – Vytyčit si cíl, jehož splnění nemáte pod svou vlastní kontrolou, je výborný způsob, jak sám sebe frustrovat a deprimovat. Takže se ujistěte raději dvakrát: Máte svůj cíl plně pod svou vlastní kontrolou? Dávat si za cíl, že zhubnu x kilo, nemám plně pod svojí kontrolou. Mám pod kontrolou to, jak často a s jakou intenzitou budu cvičit, co a kdy budu jíst, ale to, jaký úbytek na váze to bude znamenat a jak dlouho to bude trvat, to už také záleží na genetických predispozicích. A ty pod kontrolou nemáme.
  3. Je smyslově vnímatelný – Představte si, že už plníte svůj outcome. Jak na vás okolí pozná, že jej realizujete? Co na vás uvidíme, co uslyšíme, jaký dojem z vás budeme mít? Co se změní? A co uvidíte a uslyšíte vy? Udělejte si konkrétní, smyslovou představu.
  4. Zapadá do odpovídajícího kontextu – Při definování vašeho outcomu buďte přesní. Co, kde, kdy a s kým chcete dělat? „Více trénovat“ je přesný příklad špatně formulovaného outcomu. Není definováno jak často ani jakým způsobem ani co je to „více“. Takové předsevzetí nejde dodržet, když vlastně nevíte, co máte dělat.
  5. Je tzv. ekologický – Proč či pro koho to děláte? Aneb to nejdůležitější nakonec. Kdykoli se rozhodnete začít něco dělat jinak nebo navíc, bude to představovat určité úsilí a přijdou krize. Proto je dobré odpovědět si na otázku: Jaká hodnota se mi naplní se s plněním mého outcomu? A je to opravdu moje hodnota? Proč to chci? Kam to povede dál? Co nastane potom? A je to to, co chci já? Dělat něco pro sebe a vědět proč, to je motor, který vydrží i motivační krize. Nelekejte se, když u tohoto pátého bodu zjistíte, že vlastně chcete něco úplně jiného. Stává se to docela často. Vraťte se k bodu jedna a kolečko opakujte, kolikrát bude potřeba.

Outcome definovaný podle těchto kritérií je realizovatelný a často sám o sobě dost motivační na to, aby člověk začal a nějakou dobu i vytrval. Jako většina technik ale není samospásný a nemusí fungovat vždy a u všech stejně efektivně. Jedna věc je správné provedení techniky. Druhá, a podstatně složitější věc je zvolit adekvátní techniku pro řešený problém či cíl. Potřebujete-li pomoci, přijďte na některý seminář, nebo se ozvěte a mrkneme na to osobně.

< Zpět na Čítárnu

Aktuální nabídka